Saturday, April 10, 2004

வெங்கட்ரமணனின் "குவாண்ட்டம் கணினி " -1

வெங்கட்ரமணன் ஒரு சரியான புத்தகத்தை தக்க தருணத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார்.

இந்தியாவில் இக்காலத்தில் அறிவியல் அறிஞர்கள் முதலில் கவலைப்படுவது கடந்த நூற்றாண்டில் சுதந்திரம் அடைந்ததில் இருந்து ஜவஹர்லால் நேரு போன்ற முற்போக்குச் சிந்தனையாளர்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்திய அறிவியல் நிறுவனங்கள் கேட்பாரற்றுப் போய்விடுமோ என்பதுதான். இராமன், சாஹா, சாராபாய், தாவன் போன்ற ஆளுமை மிக்க அறிவியலாளர் இன்று இல்லை. நிர்வாகங்களை அறிவியலாளர் நிர்வாகிக்காமல் தொழில்முறை நிர்வாகிகள் நடாத்துகிறார்கள். அரசியல் பல வழிகளிலும் குறுக்கிடுகிறது. கடந்த நூற்றாண்டின் 50/60/70 களில் இருந்த, அறிவியல் சார் துறைகளைப் பட்ட பொதுவான ஆராய்ச்சிகள் குறைந்து 80/90 களில் குறிகளை எட்டும் முனைப்பு மிக்க (goal oriented) ஆராய்ச்சிகள் பண உதவி பெறுகின்றன. இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளை தொழில்நுட்பமாக சந்தைப்படுத்தப் படாவிட்டால் அவற்றிற்கு மதிப்பே கிடையாது.

கடந்த 20 ஆண்டுகளினும் பார்க்க அறிவியல் சார் துறைகளில் மாணாக்கர் முன்போல ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஒருவர் விட்டுச்சென்றதை பின்னெடுத்துச் செல்ல மாணாக்கர் இல்லை. ஆய்வகங்களில் இளம் ஆய்வாளர் இல்லை. இளைஞர் எல்லோரும் கணினியைத் தொழுதுண்டு பின்செல்வோராகிவிட்டதால் அறிவுத்துறைகள் அனைத்திலும் தன்முனைப்பு இல்லாத, ஊதியத்திற்காக வருவோரைக் கொண்டே ஆராய்ச்சிகளை செய்யவேண்டி உள்ளது. இவ்வாறு அறிவியலாளரின் கவலைகள் மிக துயரம் தரக் கூடியன. இந்நூற்றாண்டின் துவக்கம் இந்திய அறிவியலுக்கு உவப்பானதாக இல்லை.
அணுகுண்டு வெடிப்பதும், கண்டம் பாயும் வெடிக்குச்சிகள் பெருக்குவதும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் நட்டு வளர்த்தெடுத்த விதைகளின் விருட்சங்களை அறுவடை செய்வதுதான். இன்றைக்கு ஒளிர்கிறது என்றால் அகலும், நெய்யும், திரியும், பொறியும் யார் உழைப்பில் வந்தது?

இந்த நிலைமையில் இந்தியத் தாய்மொழிகளில் அறிவுப் புலங்களனைத்தையும் அளிப்பதே நாட்டின் பெரும்பான்மை இளைஞரை இத்திசையில் ஊக்குவிக்கும் ஒரே வழி. அதற்காக ஒவ்வொரு மொழியினரும் முயலவேண்டும். கன்னடத்தின் சிவராம கரந்த போல தமிழில் இலக்கியக் காரர்கள் செயல்பாடு இதற்கு மிகத்தேவையான ஒன்று.

ஆனால் நம் வெங்கட்ரமணன் இலக்கியக்காரர் அல்ல (ஆகிவிடுவாரோ என்று பயமாக இருக்கிறது). தொழில்முறை இயல்பியல் நிபுணர். ஆனால் எல்லாத்துறைகளைப் பற்றியும் சரளமாக எழுதுகிறார். தமிழ் மொழியில் அறிவியல் மற்றும் தொழில் சார்ந்த கட்டுரைகளைப் பலர் எழுதியுள்ளார்கள். பெ.நா. அப்புசுவாமி, கல்வி கோபாலகிருஷ்ணன், வாண்டுமாமா, பெ. தூரன், மணவை முஸ்தபா, சுஜாதா என ஒரு நல்ல பட்டியலே உள்ளது. அதுதவிர, 'கலைக்கதிர்' இல் எழுதிய பல பேராசிரியர்களும் வெளிஉலகுக்குத் தெரியாமலே இருந்திருக்கிறார்கள். இந்த வரிசையில் இப்போது வெங்கட்டும் சேர்ந்திருக்கிறார்.


(இன்னும் ...)

No comments: