Sunday, December 05, 2004

mysore-1

சாமுண்டீஸ்வரி கோயில் முகப்புக் கோபுரம் - உட்பக்க மேல் நுணுக்கிய பார்வையில்

1 comment:

Thangamani said...

நானும் இந்த கோபுரங்களை ஒருநாள் வெகுநேரம் வியந்து பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். அதுவும் அந்த தலையை நீட்டும் பூத கணங்களை நான் வேறெங்கும் பார்த்ததில்லை.
நன்றி!