Monday, May 10, 2010

தஞ்சைப் பெரியகோயிலுக்கு ஆயிரம் வருடங்கள்

இராஜராஜ சோழன் தஞ்சைப் பெரிய கோயிலை கட்டி ஆயிரம் ஆண்டுகள்

ஆகின்றன. சென்ற மாதம் சென்றபோது எடுத்த புகைப்படம்.