Saturday, December 14, 2013

நமது நூலகம்-2


நமது நூலகம் - 2
------------------------------------------

4. காட்டில் ஒரு மான்.

அம்பை
காலச்சுவடு பதிப்பகம்
விலை ரூ 75

 எழுபதுகளிலும் எண்பதுகளிலும் தமிழிலக்கிய, சிறுபத்திரிக்கைகள் அறிமுகம் உள்ளவர்கள் அம்பையின் எழுத்துகளைத் தவராமல் எதிர்கொண்டிருப்பார்கள். பெண்ணியக்கூறுகள் பொதுவாகவே இந்தியமொழி எழுத்துகளில் மேலைநாட்டு இலக்கியம் போல் வெளிப்படையாக, எதிர்மறையாக, போராட்டமாக அன்றி உள்முகமாகவே வெளிப்பட்டிருக்கின்றன. தமிழில் அம்பையின் குரல் அப்படி முதலில் வந்தவற்றுள் ஒன்று.

பெண்ணியம் என்பது ஒரு குறுக்கும் சிந்தனைக்கட்டு அல்ல,  ஒரு உள்ளடக்கும் விரிசிந்தனைதான் என்ற தெளிவுடன் இவர் கதைகளை அப்படி வகைப்படுத்தலாம். தொண்ணூறுகளில் அவர் எழுதிய கதைகளின் தொகுப்பு இது.
'சிறகுகள் முறியும்' அம்பைக்கும் இதற்கும்தான் எத்தனை வித்தியாசம்.
------------------------------------------------------
5. தமிழர் உணவு

சே. நமசிவாயம்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
சென்னை
விலை ரூ. 70

 பத்து வருடங்களுக்கு முன்புகூட இல்லாத பலபுது உணவுகள், உணவுப் பொருட்கள் நம் அன்றாட
சமையலில் நுழைந்து விட்டன. பனீர், சீஸ் போன்ற பாலாடைக்கட்டிகள், ஸ்பாகட்டி, பாஸ்தா போன்ற
ஆதார உணவுகள் கசூரி மேதி போன்ற வாசனைப் பொருட்கள் என. மற்றொருபக்கம் உயர்விலைப்
பேரங்காடிகளில் சாமை, வரகு, தினை போன்ற கிராமங்களில் சங்ககாலத்திலிருந்து பயன்படும்
தானியங்கள் அதிகவிலையில் கிடைக்கின்றன.

வேகமாக மாறிவரும் நம் உணவுக் கலப்பில் பழங்காலத் தமிழர்கள் என்னதான் உண்டார்கள் என்பது சுவாரசியமான கேள்வி. அவர்கள் உண்ட தானியங்கள், இறைச்சிகள், பழங்கள் எனப் பார்க்கும் போது மலைப்பாகத்தான் இருக்கிறது.

மிக உபயோகமான அகரவரிசைப் பட்டியலுடன் கூடிய இலக்கிய மேற்கோள்களுடன் கூறும் நூல்.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. மழைக்காலமும் குயிலோசையும்           

மா. கிருஷ்ணன்
காலச்சுவடு பதிப்பகம்
விலை ரூ. 90

நம்மைச் சுற்றிலும் விலங்குகள் பறவைகளோடுதான் இன்னமும் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம். இன்னுமொரு ஐம்பதாண்டுகள் கடந்தால் எப்படி நகரங்கள் மாறும் என்பது நம்மை சிந்திக்கவைக்கும் நல்ல கேள்வி.  அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் காட்டு,நாட்டு விலங்குகள்,பறவைகள் பற்றி அழகான தமிழில் எழுதப்பட்ட குறுங்கட்டுரைகளின் தொகுப்பு நூல். அழகான வரைபடங்களும் உண்டு. அனுபவித்துப் படித்தேன்.

 பள்ளி மாணவனாக இருக்கும்போது வாசிக்கக் கிடைத்திருந்தால் இன்னும் மகிழ்ந்திருப்பேன். ஆனாலும் அக்காலத்தில் தி.ஜ.ர மொழிபெயர்ப்பில் படித்த "குமாவுன் புலிகள்" இன்றும் மறக்கவில்லை. வீட்டில் பள்ளிசெல்லும் குழந்தைகள் இருந்தால் தவறாது வாங்கித் தாருங்கள். 

No comments: